Stavebníctvo (piesok a štrk)

Vaky so štandardnými rozmermi napríklad 1 meter kubický, 1/2 metra kubického alebo 1/3 metra kubického dodávame zo zásob ako štandardné. Tieto vaky môžeme, samozrejme, potlačiť obchodným menom a logom vašej spoločnosti. Rôzne typy materiálov si vyžadujú rôzne typy konštrukcie vakov, ako sú napríklad viaceré popruhy alebo násypné a výsypné systémy. Spoločnosť LC Packaging dodáva len vaky, ktoré spĺňajú všetky požiadavky a ktoré certifikovali renomované laboratóriá. To nám umožňuje garantovať takú úroveň bezpečnosti, aká je potrebná v stavebnom priemysle.

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging