Systémy pre manipuláciu

Vyrobíme systém na manipuláciu, ktorý je pre vašu výrobu najvhodnejší a spĺňa vaše potreby. Tieto systémy sa podľa potreby prispôsobia vašim výrobným postupom, čím sa celá výroba optimalizuje.

Nezabúdajte, že vďaka správnemu mechanizmu na manipuláciu sa značne zníži potreba paliet. Nižšie sú uvedené dva najčastejšie typy systémov na manipuláciu - štandardné a tunelové popruhy.
Kontaktujte nás,  ak máte na vaky (big bag/jumbo bag) špeciálne požiadavky.

Supporting your products

 
© 2020 LC Packaging