Antistatické

Pri nakladaní alebo vykladaní produktov sa môže vytvárať elektrický výboj. Ak sa to stane vo výbušnej atmosfére alebo prostredí, môže to ohroziť životy. Preto je veľmi dôležité, aby sme vykonali všetky možné kroky na zabránenie týmto výbojom. V spoločnosti LC Packaging je bezpečnosť na prvom mieste. Dodávame veľkoobjemové vaky (big bag/jumbo bag), ktoré sú špeciálne navrhnuté pre produkty, pri ktorých môže vzniknúť elektrostatický výboj, a ktoré spĺňajú požiadavky medzinárodnej normy IEC 61340. Ak sa tieto vaky používajú správne a ak sa pri ich používaní dodržia všetky predpisy, môžeme vám zaručiť bezpečné pracovné prostredie. Triedenie našich vakov z hľadiska elektrostatickej bezpečnosti je uvedené nižšie.

Typ A:
Vaky typu A sa vyrábajú z textílie, ktorá nemá žiadne ochranné vlastnosti a nechráni proti elektrostatickým výbojom. Tieto vaky sa používajú na balenie nehorľavých materiálov v prostredí, kde sa nenachádzajú horľavé plyny.

Typ B:
Podobne ako vaky typu A, ani vaky typu B nemajú ochranné vlastnosti, ktorými sa zabráni vzniku statickej elektriny. Rozdiel je v tom, že textília, z ktorej sa vyrábajú vaky typu B, má nižšie prierazné napätie (< 6 kV). Tieto vaky sú vhodné na suché horľavé materiály, avšak v ich okolí sa nesmú nachádzať horľavé plyny.

Typ C:
Vaky typu C sa vyrábajú z vodivých textílií. Vodivosť zabezpečujú vtkané vodivé nite. Jednotlivé nite sú navzájom popretkávané a vyúsťujú do uzemňovacieho bodu. Z toho dôvodu musia byť tieto vaky vždy uzemnené. Tieto vaky sa používajú na balenie horľavých materiálov a v prostredí, kde sa nachádzajú horľavé plyny.

Typ D:
Vaky typu D sa vyrábajú zo špeciálnych antistatických textílií ktoré zabezpečujú trvalý výboj (koronový výboj). Tieto vaky nemusia byť uzemnené. Uzemnené však musia byť všetky okolité predmety a osoby (stroje, zamestnanci a pod.). Obmedzenia sa vzťahujú aj na relatívnu vlhkosť, ktorá má tiež vplyv na bezpečnosť tohto typu vakov. 

Kedy je potrebné použiť vaky s antistatickými vlastnosťami:

Produkt: MIE (minimálna iniciačná energia) prášku Nehorľavé prostredie Prostredie s výbušnými práškami Prostredie s výbušnými plynmi a výparmi
MIE > 1000 mj A,B.C,D B,C,D C,D
1000 mJ > MIE 3 mj B,C,D B,C,D C,D
MIE < 3 mj C,D C,D C,D

Vlastnosti:

  • Dostupné vo všetkých veľkostiach
  • Na vyžiadanie poskytneme certifikáty a výsledky skúšok

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging