UN vaky (podľa nariadení OSN)

Na globálnu prepravu nebezpečných látok sa vzťahujú predpisy, ktoré vytvorila skupina odborníkov z OSN. Tieto smernice zabraňujú vzniku nehôd, zranení a škody na majetku; majú chrániť zdravie verejnosti a zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia. My v spoločnosti LC Packaging testujeme a navrhujeme naše vrecia tak, aby spĺňali všetky požiadavky OSN na vrecia určené na nebezpečné látky. Túto činnosť vykonávame vo vlastných testovacích laboratóriách, pričom certifikáty získavame po sérii opakovaných testov v nezávislom testovacom zariadení. Na základe výsledkov testov sa vydáva identifikačné číslo látky UN.13H1Y 13H1Z 13H2Y 13H2Z UN big bag

Zdroj: IBE-BVI

Organizácia spojených národov označuje všetky nebezpečné látky identifikačným číslom látky UN. Tieto čísla výrobkov a zodpovedajúce zatriedenie skupiny obalov sa dajú nájsť v tzv. ‘oranžovej knihe’.

Stupeň nebezpečnosti Skupina obalov Symbol UN Max. objem
Vysoký I X 1,5 m3
Stredný II Y 3 m3
Nízky III Z 3 m3

Skupina obalov 1 so symbolom UN X sa nevzťahuje na veľkoobjemové vaky, ale len na pevné veľkokapacitné kontajnery.
 
Existujú štyri typy tkaných plastových veľkoobjemových vakov na nebezpečné produkty:
13H1: tkané PP bez ochrannej vrstvy a bez vložky
13H2: tkané PP s ochrannou vrstvou a bez vložky
13H3: tkané PP bez ochrannej vrstvy a s vložkou
13H4: tkané PP s ochrannou vrstvou a s vložkou

Nižšie uvedené symboly sa používajú na označovanie maximálnej povolenej váhy stohovania alebo na označenie zákazu stohovania.

Niet stapelbare FIBCsMaximaal toelaatbaar stapelgewicht

Na vaky podľa požiadaviek OSN sa vyžadujú nasledovné skúšky:

Skúška zdvíhania
Vak sa naplní šeťnásobkom maximálnej váhy.

Skúška pádu
Vak sa podľa skupiny obalu naplní maximálnou váhou a v zvislej polohe sa spustí na podlahu z výšky 80 alebo 120 cm.

Skúška prevrátenia
Vak sa podľa skupiny obalu naplní maximálnou váhou a prevráti sa nabok z výšky 80 alebo 120 cm.

Skúška vzpriamenia
Po prevrátení sa vak naplnený maximálnou hmotnosťou zdvihne do vzpriamenej polohy pomocou jedného alebo dvoch popruhov.
  
Skúška roztrhania
Na jednej strane sa vak rozpára v dĺžke 100 mm tear pri maximálnom zaťažení. Vak sa potom naplní na dvojnásobok maximálneho zaťaženia na najmenej päť minút. Nakoniec sa vo vaku ponechá jeho bežné pracovné zaťaženie na najmenej päť minút.

Skúška stohovania
Na vak naplnený na maximálne zaťaženie sa nastohuje závažie o hmotnosti 1,8-krát zaťaženie povolené pre stohovanie.

Vlastnosti:

  • Dostupné v plnej alebo sieťovej verzii tkanej textílie.
  • Dostupné rôzne systémy na manipuláciu
  • Na vyžiadanie poskytneme identifikačné číslo UN
  • Vaky majú certifikáty na prepravu nebezpečných látok

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging