Faktory úspechu

 

Vlastné výrobne kartónových obalov
Spoločnosť LC Packaging dodáva svojim zákazníkom riešenia, ktoré spĺňajú ich požiadavky na obaly. Máme vlastné výrobné závody v Belgicku a Maďarsku a so strategickými partnermi v Európe si udržiavame si dlhodobé vzťahy. Našim zákazníkom dokážeme vždy ponúknuť široké spektrum obalových materiálov z vlnitej lepenky a za krátky čas im dodať obaly vyrobené na mieru, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky kladené v ich odvetví. Spoločnosť LC Packaging poskytuje viac než len štandardné obaly. Dodávame obaly s vysokokvalitnou ofsetovou potlačou a pomáhame maloobchodným predajcom zvýšiť viditeľnosť ich produktov na regáloch a budovať ich značky.

Oddaní odborníci v oblasti kartónových obalov
V našej divízii CARDBOARD pracujú oddaní odborníci, ktorí vytvárajú na mieru šité riešenia a poskytujú vynikajúce služby. Ich rozsiahle odborné znalosti nám umožňujú dodávať našim zákazníkom tie najvhodnejšie koncepty v oblasti obalov. Spoločnosť LC Packaging využíva prístup založený na projekte, ktorým sa riadia naši interní zástupcovia, ako aj externí obchodní zástupcovia. Máme k dispozícii aj vlastné oddelenie výskumu a vývoja, ako aj odborníkov na grafiku.

Vynikajúca logistika
Naša divízia CARDBOARD zahŕňa 10 staníc na skladanie krabíc v celej Európe, ktoré zabezpečujú našim zákazníkom skladané krabice. Až okolo 65 % z nich sa využíva v záhradníctve; zvyšok na potravinové produkty. Spoločnosť LC Packaging zabezpečuje aj montáž strojov, ktoré skladajú z kartónových výsekov 3D krabice. Našim zákazníkom zabezpečujeme stabilitu tak, že im poskytujeme technickú podporu a techniku, ako aj odborné znalosti popredných výrobcov strojov na skladanie krabíc. Spoločnosť LC Packaging nesie ako koordinátor konečnú zodpovednosť vo všetkých prípadoch.

Konzistantnosť kvality
Počas vyše 90-ročnej spolupráce s rôznymi partnermi sme si s nimi vybudovali pevné vzťahy. Okrem toho máme k dispozícii aj vlastné výrobné závody. Vďaka tomu môžeme garantovať konzistentnú, vysokú kvalitu našich výrobkov. Na vašu žiadosť, môžeme vaše výrobky uskladniť, takže ich budete mať k dispozícii vždy, keď ich budete potrebovať.

Sezónna flexibilita a včasné dodanie
Garantujeme vám dodanie objednaných kartónových obalov aj počas sezónnych špičiek. Sme si vedomí, aký tlak sa vyvíja na vaše odvetvie, a sme schopní flexibilne reagovať. Včasné dodanie môžeme zaručiť vďaka tomu, že v Európe máme vyše 10 staníc na skladanie krabíc.

Rast, inovácia a trvalá udržateľnosť
Spoločnosť LC Packaging si udržuje vzťahy so zodpovednými partnermi už od roku 1923: “Naše slovo je naším záväzkom.” Snažíme sa vybudovať si dlhodobé, trvalo udržateľné vzťahy nielen s našimi zamestnancami, ale aj s výrobnými partnermi a zákazníkmi, čo náš rodinný podnik obohacuje. Znamená to, že sa cítime byť zodpovední za zdravie a duševnú pohodu našich zamestnancov, ale aj za naše vzájomné vzťahy.
Pravidlá sociálnej zodpovednosti spoločnosti LC Packaging

Kartónové obaly s certifikátom FSC
Spoločnosť LC Packaging verí v zodpovedné riadenie lesov. Divízie kartónových obalov spoločností LC Packaging Holandsko a LC Packaging Belgicko sú držiteľmi certifikátu FSC v oblasti produktov z kartónu a vlnitej lepenky. Znamená to, že používame len materiály pochádzajúce z lesov s certifikáciou FSC, čo sú dobre udržiavané lesy, kde sa berie ohľad na ekologický, sociálny aj ekonomický aspekt riadenia lesov.

Supporting your products

 
© 2020 LC Packaging