História

Prehľad najdôležitejších dátumov:

1923: Založenie rodinného podniku na kanáli Singel v Amsterdame, zameraného na obchodovanie s použitými jutovými vrecami
1965: Predstavenie plastových vriec
1970: Uzatvorenie zmluvy o obchodnom zastúpení so spoločnosťou N.V. Papier en Karton Fabrieken (teray Pacapime)
1972: Paul van Cleeff prináša do nového podniku kapitál
1973: Spustenie našej prvej výroby 25 kg vriec
1981: Otvorenie pobočky v Anglicku
1996: Vedenie preberá štvrtá generácia Lammersovcov
2002: LC Packaging sa stáva novou obchodnou značkou pod strechou Lammers & Van Cleeff
2003: Pacapime sa stáva vlastníkom 50% podielu LC Packaging
2003: Od roku 2003 má spoločnosť aj vlastné závody na výrobu produktov z vlnitej lepenky v Maďarsku a Belgicku (patriace spoločnosti Pacapime)
2008: V Bangladéši sa spúšťa výroba veľkoobjemových vakov vo vlastníctve spoločnosti (Dutch-Bangla Pack)
2008: Založenie divízie LC Machinery
2009: Otvorenie pobočky LC Packaging Írsko
2009: Prevzatie spoločnosti Worldbag BV
2010: Založenie pobočky LC Africa v južnej Afrike (prvá pobočka mimo EÚ)
2012: Udelenie certifikátu SA-8000 pobočky Dutch-Bangla Pack
2012: Spustenie závodu na výrobu veľkoobjemových vakov v Južnej Afrike
2013: Spustenie e-shopu na stránke bigbags.com so zameraním na stavebný priemysel
2014: Prevzatie spoločnosti S.G.Baker

Supporting your products

 
© 2020 LC Packaging