Naše výhody

Konzistentnosť kvality
Vzájomné vzťahy s našimi výrobnými partnermi si budujeme už deväťdesiat rokov. S niektorými z nich úzko spolupracujeme už vyše päťdesiat rokov. Okrem toho mám aj vlastné výrobné závody. Vďaka tomu môžeme zaručiť konzistentnú vysokú kvalitu vašich obalov v oblasti poľnohospodárstva.

Sezónna flexibility
Okrem kvality vám garantujeme aj nepretržité doručovanie. A to aj uprostred sezóny. Vieme, že vaša práca je veľmi hektická a vďaka skladovým priestorom o rozlohe celkovo viac než 70 000 m² v celej Európe vám dokážeme poskytnúť podporu.

Včasné doručenie
Vďaka 25 staniciam na skladanie krabíc a priestorov na tlač v celej Európe si u nás môžete objednať tovar s istotu, že vám ho doručíme vždy načas, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade, ak by sa naše regionálne zásoby nečakane minuli, môžeme využiť zásoby zo skladov našich 15 zahraničných pobočiek.

Znalosť trhu
Deväťdesiat rokov skúseností, to už niečo znamená. Za ten čas zohrávala spoločnosť LC Packaging často úlohu priekopníka a vytvárala nové obalové materiály pre oblasť poľnohospodárstva, pričom všetko vždy konzultovala so svojimi zákazníkmi. Informácie o trhu a nové nápady zdieľame a konzultujeme prostredníctvom našej siete pobočiek, výrobných priestorov a zákazníkov. Sme presvedčení, že takto vám dokážeme ponúknuť viac než len produkt.

Vynikajúce služby
Váš úspech je aj našim úspechom. Práve preto ideme ešte ďalej vždy, keď je to potrebné. Naši zamestnanci v Európe i Afrike sú pripravený poskytnúť vám podporu pri optimalizácii vašej prevádzky, kde je kvalita a včasné dodanie obalov mimoriadne dôležité.

 

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging