Spoločnosť LC Packaging sa aj v Južnej Afrike zaviazala bojovať proti odpadom.

11 okt 2018

Vedeli ste, že v Južnej Afrike naberá nezamestnanosť a znečistenie obrovské rozmery? To všetko má, žiaľ, negatívny vplyv na životné prostredie aj životné podmienky. V súčasnosti dosahuje miera nezamestnanosti v okruhu mladých ľudí (vo veku 15 až 34 rokov) viac ako 48 %. Okrem toho sú ulice Johannesburgu vystavené kvôli preľudneniu obrovskému znečisteniu. Nadácia LC Supports a Juhoafrické zelené barety (South-African Green Berets), chcú proti odpadom bojovať spoločnými silami.

Nadácia LC Supports podporí 5 talentovaných žiakov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávacom programe, vďaka ktorému sa stanú špecialistami na spracovanie a recykláciu odpadov. Títo žiaci budú po skončení študijného programu schopní prispieť k vyriešeniu súčasných environmentálnych problémov a dokonca budú schopní vyvinúť v oblasti spracovania a recyklácie odpadov model príjmov.

Ďalšie informácie o projekte si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: http://lcsupportsfoundation.com/projects/green-berets/
 

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging