Globálne ciele

V našich každodenných operáciách má spoločnosť LC Packaging priamy vplyv na 4 zo 17 Cieľov globálneho udržateľného rozvoja, ktoré vymedzila Organizácia Spojených národov. Sme hrdí na aktívne prispievanie k týmto cieľom a na to, že sme členmi dohody Global Compact OSN.

Ciele udržateľnosti spoločnosti LC

Udržateľnosť je trvalý proces. Na ďalšie zlepšenie pohodlia ľudí, vytváranie udržateľného dodávateľského reťazca, vývoj udržateľných riešení obalov a minimalizovanie nášho vplyvu na prostredie spoločnosť LC Packaging samotná stanovila 14 cieľov na 5 rokov. Prečítajte si viac vo Vízii udržateľnosti do roku 2022 spoločnosti LC Packaging.

Downloads

Supporting your products

 
© 2020 LC Packaging