Globálny kódex správania sa dodávateľa

V rámci skupiny LC Packaging sme zaviazaní k najvyšším štandardom sociálnej a environmentálnej zodpovednosti a etickému správaniu sa a očakávame, že naši obchodní partneri budú konať rovnako. Preto sme zaviedli Globálny kódex správania sa dodávateľa. Tento kódex je okrem iného inšpirovaný desiatimi princípmi dohody Global Compact OSN, vychádza z nich a opiera sa o medzinárodne prijímané princípy, ako je SA 8000 a OHSAS 18001.

Downloads

Supporting your products

 
© 2020 LC Packaging