Záväzok

V rámci udržateľnej obchodnej stratégie spoločnosť LC Packaging identifikovala štyri oblasti záväzkov rozdelené na podoblasti. Začlenením týchto oblastí záväzkov do svojich každodenných obchodných činností zlepšujeme vplyv na životné prostredie, hospodárstvo aj spoločnosť, pričom zároveň dosahujeme zisk.

 • L'udia

  Zlepšovanie pohodlia ľudí

  Pracovné prostredie
  Rozvoj zamestnancov
  Rozvoj komunity
 • Zásobovaci ret'azec

  Vytvoriť udržateľnosť dodávateľského reťazca

  Udrzatel'ná výroba
  Udrzatel'né vyuzívanie zdrojov
  Udrzatel'né partnerstvo
 • Riešenia

  Vyvinúť udržateľné riešenia balení

  Udrzatel'né materiály
  Udrzatel'né riesenia
  Inovácia
 • Životné prostredie

  Minimalizovať vplyv na životné prostredie

  CO2
  Voda
  Odpad
  Energiay

Downloads

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging